Menu Sluiten

Team België

Het Belgische orgaan “Let Us Change” is sinds de beginjaren (2008/2009) betrokken bij de uitbouw van de lokale werking in Hawassa. Al snel werd duidelijk dat de samenwerking met Aynalem zeer beloftevol was, waarna Let Us Change in 2011 doorgroeide tot een vereniging zonder winstoogmerk. Verder is Let Us Change ook een erkende instelling, waardoor giften boven 40 euro/jaar voor 45% fiscaal aftrekbaar zijn.

Johan

johan founding father


Aanvankelijk werd de vzw op vrijwillige basis geleid door Johan Vandenbossche, medeoprichter en tevens ook drijvende kracht achter de organisatie. De vereniging kende doorheen de jaren echter zo een groei, dat Johan in 2015 in
loondienst ging, om zich optimaal te kunnen focussen op de fondsenwerving, campagnes en partnerschappen van de organisatie. Tot op de dag van vandaag is Johan actief als zakelijk leider van de organisatie. Als geboren spreker en netwerker, verspreidt hij het verhaal van Let Us Change en zorgt hij voor een blijvende groei van partners die mee willen schrijven aan ons verhaal. Verder staat Johan in voor de financiële opvolging van de vzw en lokale NGO en verzorgt hij de internationale communicatie tussen het orgaan in België, Ethiopië en externe partners.

 

In 2019 vierde Let Us Change haar tienjarig bestaan. Een moment dat gepaard ging met veel dankbaarheid. We blikten terug op tien mooie jaren van mijlpalen, vernieuwing en groei. Die groei was heel zichtbaar in de lokale NGO in Ethiopië: van de opvang van één straatkind, groeide de organisatie uit tot een thuis voor 92 ex-straatkinderen, een werkplek voor 58 personeelsleden en een ondersteuner voor 40 kansarme gezinnen. Ook in België barstte de werking uit zijn voegen. De werklast werd teveel voor Johan om alleen te dragen. Er ontstond een nood aan een uitgebreide herziening van het beleid, om verder te kunnen gaan als middelgrote vzw. Zo ging Let Us Change het elfde werkingsjaar in met een tweede beroepskracht.

Joke

non profit ethiopia

In 2020 maakte Joke Sonjeau haar intrede bij Let Us Change als nieuwe projectwerker van de vzw. Joke is geen onbekende bij de organisatie. In 2015 trok zij voor enkele maanden naar Hawassa, om haar stage orthopedagogie te voltrekken in de lokale werking. De stage liet een diepe indruk na, waardoor Joke zich verder specialiseerde in interculturele studies in de opleiding Gender en Diversiteit. Met deze achtergrond ondersteunt ze Johan in de beleidsvorming. Verder is Joke verantwoordelijk voor de communicatie, evenementen, (sensibiliserings)campagnes en vormingen voor verschillende partners.

Raad van bestuur

Raad van bestuurd vzw

De twee personeelsleden worden met raad en daad bijgestaan door de leden van de bestuursraad. Deze groep gemotiveerde vrijwilligers zet zich belangeloos in om mee te bouwen aan de toekomst van Let Us Change. De Raad van Bestuur bestaat uit voorzitter Karlien Mollemans, Stephanie Vandenbossche, Eline Nys en Frederik Van Buggenhout.