Menu Sluiten

Opname in je testament

Bouw mee aan de wereld van morgen met jouw nalatenschap.

Om het werk van Let Us Change te steunen en een betere toekomst te garanderen voor honderden kansarme gezinnen en straatkinderen in Ethiopië, kan je jouw erfenis gedeeltelijk nalaten aan Let Us Change. Een interessante formule daarbij is het duolegaat, waarbij Let Us Change de successierechten ten laste neemt. Samen bepalen we de bestemming van je gift.


Hoe werkt een duo-legaat?

Bij een duo-legaat laat de erflater een deel van zijn bezittingen na aan een goed doel en een ander deel aan zijn erfgenamen. De techniek kan fiscaal interessant zijn als de erflater iets wil nalaten aan iemand die hoge successierechten moet betalen.

Om te begrijpen hoe het duo-legaat precies werkt, moet je eerst een en ander weten over erfenisrechten. Die zijn progressief opgebouwd: hoe groter het nagelaten vermogen, hoe hoger het belastingstarief. Daarnaast speelt ook de verwantschap tussen de overledene en de erfgenaam een rol. Directe erfgenamen, zoals echtgenoten of kinderen, betalen minder erfenisrechten dan bijvoorbeeld broers en zussen. Verre familie of erfgenamen die geen familieband hebben met de overledene betalen het meest. Een vriend of vriendin moet dus een flinke hap uit de erfenis afstaan aan de fiscus. Tenzij de overledene een deel van zijn vermogen overmaakt aan een goed doel, dat verplicht wordt om de successierechten van de vriend of vriendin te betalen. Dat is de essentie van het duo-legaat.

Een voorbeeld:

Een erfgenaam zonder familieband met de overledene betaalt in Vlaanderen 45 procent successierechten op de eerste schijf van een erfenis tot 75.000 euro, 55 procent op de schijf van 75.000 euro tot 125.000 euro en 65 procent op de schijf boven 125.000. Als een man zonder directe familie een vermogen van 500.000 euro nalaat aan zijn beste vriend, houdt die vriend dus 195.000 euro over. De overledene had zijn vriend beter 250.000 euro gelaten en de andere 250.000 euro aan het goede doel met de opdracht de successierechten van de vriend te betalen. Laten we even de berekening maken. De vriend betaalt in dit geval géén successierechten en behoudt 250.000 euro. Dat is 55.000 euro meer dan in het eerste voorbeeld. Het goede doel betaalt volgende successierechten op de 250.000 euro van de vriend: 45 procent erfenisrechten op de eerste schijf van 75.000 euro, 55 procent op de schijf van 75.000 euro tot 125.000 euro en 65 procent op de schijf van 125.000 euro tot 250.000 euro, dat is dus 142.500 euro. De organisatie moet verder ook rechten betalen op de 250.000 euro die ze zelf kreeg. In Vlaanderen bedraagt het tarief voor een vzw 8,8 procent. Op 250.000 euro geeft dat 22.000 euro. Het goede doel betaalt dus in totaal 164.500 euro aan de fiscus en houdt zelf 85.500 euro over. Kortweg: iedereen vaart er wel bij.


Wanneer is een duo-legaat interessant?

Een duo-legaat is zelden interessant als de eigen kinderen erven – dan moet het al gaan om bedragen boven de 500.000 euro per kind – maar wél als de erfenis naar broers en zussen, en zéker als ze naar neven en nichten of vreemden gaat. Beide partijen winnen erbij.


Gelden in Wallonië en Brussel andere tarieven voor vzw”s?

Het Waalse gewest hanteert een vergelijkbaar tarief van 7 procent, maar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het 25 procent. Alleen de vzw”s die fiscale attesten mogen uitreiken, betalen er “maar” 12,5 procent. In Brussel is het duo-legaat dus fiscaal minder interessant.


Vragen

Heb je hier nog vragen over? Aarzel niet om contact op te nemen met johan.vandenbossche@letuschange.net.