Menu Sluiten

Sociale tewerkstelling

Het merendeel van onze personeelsleden: de dames in de keuken, de poetsvrouwen, de dames die de was doen, enzovoort komen zelf ook uit dezelfde wereld als de kinderen. Ze komen uit een wereld van bedelen, misbruik, alcohol, enzovoort. Ze nemen vol vertrouwen de job aan bij ons en werken had voor een eerlijk loon en kost en inwoon. Ze zijn als ervaringsdeskundigen de beste psychologen voor onze kinderen.

We kiezen er als organisatie bewust voor om zoveel mogelijk moeders en kun hinderen samen te houden. Dat heeft een logische oorzaak. Een kind op straat is de grootste bron van inkomsten voor een moeder. Als je het kind weg neemt van haar, valt de moeder zonder inkomen. Het gevolg zou dan zijn dat ze haar kind terug komt halen om verder te bedelen. Daarom bieden we deze vrouwen intern of extern een job aan. Indien ze zelf in staat zijn om voor hun kind te zorgen, bieden we hen een huisje aan op afstand evenals een job voor de moeder en onderwijs voor het kind.