Menu Sluiten

Privacybeleid

Persoonsgegevens

Als u Let Us Change sponsort via een meter- of peterschap worden uw gegevens bijgehouden in onze gegevensdatabank. Dit gebeurt om boekhoudkundige redenen, maar ook om een band op te bouwen met onze sponsors en de meter- en peterschappen vlot te laten verlopen.

Deze gegevens blijven uitsluitend in het bezit van Let Us Change en zullen onder geen enkele omstandigheden buiten onze werking gaan.

U kan op elk ogenblik uw gegevens laten veranderen. Dit doet u het beste door contact op te nemen via volgend emailadres: info@letuschange.net.

Uw contactgegevens zullen enkel gebruikt worden voor noodzakelijke en belangrijke informatie betreffende onze werking of voor de updates van de meter- en peterschappen.

Onze volledige werkwijze omtrent onze verwerking van persoonsgegevens kan u hier lezen.

GDPR (general data protection regulation)

GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Als organisatie moet u vanaf mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens u verzamelt, hoe u deze data gebruikt en hoe u ze beveiligt (of u dit nu in uw datacenter of in de cloud buiten de EU beheert). (GDPR-EU, 2018)

Bij het verwerken van de persoonsgegevens nemen wij deze regels in achting.

Dit is concreet waar het over gaat:

  • Rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking: het moet voor iedereen duidelijk zijn dat zijn gegevens zijn ingezameld, gebruikt, geraadpleegd of anders verwerkt.
  • Juistheid: De gegevens moeten kloppen en up-to-date gehouden worden.
  • Integriteit en vertrouwelijkheid: wij staan in voor de veiligheid van de verwerking van de gegevens.
  • Welbepaald doeleinde: de nieuwe wet staat ons toe de gegevens te gebruiken voor doeleinden die verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor u ze hebt gegeven. Wij gaan dat niet doen.
  • Minimale gegevensverwerking: de gegevens mogen alleen worden gebruikt waarvoor ze nodig zijn.
  • Beperkte bewaartermijn: De bewaartermijn van de gegevens is zo kort mogelijk.

Meer info over de nieuwe GDPR vind je hier.

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *