Menu Sluiten

Partner Nederland

Stichting Let Us Change

Niet enkel in België en Ethiopië zet men zich in voor Let Us Change. In 2012 kwamen enkele Nederlandse vrijwilligers enthousiast een handje helpen in de opvangtehuizen in Hawassa. Ze kregen er de smaak te pakken en sloegen in 2013 de handen in elkaar om zelf een stichting op te richten. Sindsdien organiseert de stichting Let Us Change Ethiopië jaarlijks een aantal activiteiten ten voordele van de NGO in Ethiopië. Verder vormen zij het aanspreekpunt voor Nederlandse fondsen en zorgen zij ervoor dat Let Us Change ook kan groeien over landsgrenzen heen. De stichting valt volledig binnen het wettelijk kader van een ANBI (Algemeen Nut Beogende instelling).

Bestuursleden

Let Us CHange Nederland

Voorzitter: Maxim Tiemessen
Penningmeester: Jos Heijhuurs
Secretaris: Wout Van Zoelen
Bestuurslid: Laura Zweers

Zoals beschreven in de statuten zijn alle bestuursleden ‘gezamenlijk bevoegd’. Ze hebben enkel recht op een vergoeding van in functie gemaakte onkosten en krijgen geen verloning voor hun werkzaamheden. Dit gemotiveerd kwartet zet zich met andere woorden belangeloos in voor onze werking.

Financiën

Stichting Let Us Change vindt financiële transparantie erg belangrijk. Op deze pagina kunt u de recentste gepubliceerde jaarverslagen raadplegen. Deze bevatten een overzicht van al inkomsten en uitgaven in Nederland. Zo krijgen onze (Nederlandse) sponsors een duidelijk beeld van waar hun gift naartoe is gegaan en het is een uitnodiging voor andere mensen, organisaties en bedrijven om Stichting Let Us Change in de toekomst te ondersteunen. Wie inzicht wenst in oudere financiële verslagen, kan mailen naar info@letuschange.net.

Statutaire gegevens
Stichting Let Us Change Ethiopië
RSIN-nummer: 853179311
Rekeningnummer: NL08INGB0006214375

Post/Bezoekadres
Stichting Let Us Change
Gruttersdijk 30G
3541BH Utrecht

Contact
info@letuschange.net
+31 624 11 75 29