Menu Sluiten

Structuur

Let Us Change bestaat uit een niet-gouvernementele organisatie (ngo) in Ethiopië en een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) in België.

Let Us Change Ethiopia (ngo)

De Ethiopische ngo werd in 2009 door de Ethiopische overheid erkend. Sindsdien biedt de ngo een plek waar straatkinderen de kansen krijgen die ze nooit hebben gehad: gezond eten om te groeien, een veilige thuis om te slapen en een geweldige school om te spelen en te leren.

Naast de opvangtehuizen zet de ngo zich in voor gevangeniskinderen, bedelaars en 40 kansarme gezinnen in de regio. Ook genereert ze inkomsten voor de tehuizen en creeërt ze jobs voor kansarmen met een eigen weverij en een bakkerij.


Let Us Change Ethiopië (vzw)

De Belgische Vereniging Zonder Winstoogmerk (vzw) is in 2011 opgericht om de Ethiopische ngo financieel en adviserend te ondersteunen. Ze is de grootste bron van externe inkomsten voor de ngo en de brugpersoon tussen de ngo en haar Westerse sponsors in landen als België, Nederland, Italië en Amerika.

Het doel van de vzw is hoofdzakelijk fondsenwerving en bewustmaking van de problematiek in Ethiopië in de vorm van projectaanvragen, evenementen en sensibiliserende activiteiten.


Stichting Let Us Change Ethiopië

Sinds 2013 bestaat de stichting Let Us Change Ethiopië die opgericht werd door enkele enthousiaste Nederlandse vrijwilligers. Zij zetten zich in voor fondsenverweving voornamelijk in Nederland. Meer informatie over de stichting vind je hier.


Empower Ethiopia USA

Sinds 2014 krijgt Let Us Change steun van Empower Ethiopia. Dit is een organisatie in Albany – New York die zich volledig toespitst op Let Us Change. Het is een geweldige samenwerking en beide organisaties leren veel van elkaar. Empower Ethiopia organiseert verschillende evenementen als fondsenwerving. Meer informatie over Empower Ethiopia vind je op: http://empowerethiopia.org/