Persoonsgegevens

Als u Let Us Change sponsort via een meter- of peterschap worden uw gegevens bijgehouden in onze gegevensdatabank. Dit gebeurt om boekhoudkundige redenen, maar ook om een band op te bouwen met onze sponsors en de meter- en peterschappen vlot te laten verlopen.

Deze gegevens blijven uitsluitend in het bezit van Let Us Change, en zullen onder geen enkele omstandigheden buiten onze werking gaan.

U kan op elk ogenblik uw gegevens laten veranderen. Dit doet u het beste door contact op te nemen via volgend emailadres: meterpeter@letuschange.net.

Uw contactgegevens zullen enkel gebruikt worden voor noodzakelijke en belangrijke informatie betreffende onze werking of voor de updates van de meter- en peterschappen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *