Let Us Change Ethiopia (NGO)

De Ethiopische Niet-Gouvernementele Organisatie (NGO) is sinds 2009 erkend door de Ethiopische overheid. Sindsdien biedt de NGO een plek waar straatkinderen de kansen krijgen die ze nooit hebben gehad: gezond eten om te groeien, een veilige thuis om te slapen en een geweldige school om te spelen en te leren.

Naast de opvangtehuizen zet de NGO zich in voor gevangeniskinderen, bedelaars en 40 kansarme gezinnen in de regio. Ook genereert ze inkomsten voor de tehuizen en creeërt ze jobs voor kansarmen met een eigen weverij en een bakkerij.


Let Us Change Ethiopië (VZW)

De Belgische Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW) is in 2011 opgericht om de Ethiopische NGO financieel en adviserend te ondersteunen. Ze is de grootste bron van externe inkomsten voor de NGO en de brugpersoon tussen de NGO en haar Westerse sponsors in landen als België, Nederland, Italië en Amerika.

Het doel van de VZW is hoofdzakelijk fondsenwerving en bewustmaking van de problematiek in Ethiopië in de vorm van projectaanvragen, evenementen en sensibiliserende activiteiten.


Stichting Let Us Change Ethiopië

Sinds 2013 werd er door enkele enthousiaste vrijwilligers een Nederlandse stichting opgericht die zich mee inzet voor fondsenwerving in Nederland. Meer informatie over de stichting vind je hier.