Oprichting

1 januari 2009

Oprichting

Let Us Change is in het begin van 2009 opgericht door Johan Vandenbossche en Aynalem w/ Emanuel. Het begon allemaal met één jongetje dat noodgedwongen op straat leefde. In december 2008 besloten Aynalem en Johan besloten om zich te ontfermen over hem. Aynalem nam hem in huis, en Johan, die voor zijn eindwerk als journalist in Ethiopië was beloofde dat ze zich geen financiële zorgen zou moeten maken over hem. Al gauw was het idee L.U.C. geboren.

Lokale NGO

1 april 2009

Lokale NGO

Al snel werd duidelijk dat het niet bij één kind ging blijven. Er waren nog zovelen die in dezelfde situatie zaten. Twee jongens vervoegden zich snel. Ze leefden gezellig samen bij Aynalem thuis, waar ze onderdak, eten en vooral liefde kregen. Ook werden ze alledrie naar school gestuurd. Ondertussen werd de lokale ngo ‘Let Us Change Ethiopia’ opgestart en zocht Johan sponsors in België voor de grote droom: een opvangtehuis voor 20 straatkinderen.

Let Us Change I

1 februari 2010

Let Us Change I

Eindelijk werd er een geschikt en betaalbaar huurhuisje gevonden: 3 kamers, een badkamer en een keukentje. Een klein paradijs als het ware. Quasi onmiddellijk vervoegden negen extra kinderen de LUC-familie, allen weggeplukt van rond de kerktoren (waar het gros van de bedelaars vertoefde). Ook werd er personeel aangenomen om voor hen te zorgen, wederom zorgvuldig weggeplukt…

Gezinnen

1 maart 2010

Gezinnen

De negen nieuwelingen gingen er tijdens hun eerste weken zienderogen op vooruit. Tegen eind maart kon er echt van een metamorfose gesproken worden, zowel op lichamelijk als mentaal vlak. Ondertussen werden de eerste huisjes voor enkele ouders van de 12 kindjes, alsook sommige andere extreem arme gezinnen gehuurd. Voor zij die capabel waren werd een geschikte job gezocht, de kinderen stuurden we naar school.

Afdak en Gevangeniskinderen

1 september 2010

Afdak en Gevangeniskinderen

Omdat het huisje stilletjesaan uit zijn voegen begon te barsten, vanwege nog drie extra kindjes erbij, werd in de zomer van 2011 een extra gebouw opgetrokken, met toestemming van de verhuurder. Tussen het huis en deze nieuwe keuken construeerden we een dak, waaronder zich tot op heden de eetplaats bevindt. L.U.C. betaalde vanaf september 2010 ook de schoolkosten van 20 kinderen die in de gevangenis van Dilla (een stadje ten zuiden van Awassa) zitten wegens misdaden die hun moeders begaan hebben. Veertien euro per kind per jaar om het weerbaar te maken en te onderwijzen, zodat het echt een keuze heeft als het volwassen is. Een kleine prijs.

Geboortecertificaten

1 juli 2011

Geboortecertificaten

De geboortecertificaten voor onze 19 kindjes zijn allemaal in orde gebracht. 19, want er zijn weer vier extra meisjes bijgekomen. Twee LUC-kindjes hadden zo’n goeie schoolresultaten dat ze volgend jaar een jaartje mogen overslaan, de anderen hebben het ook goed gedaan. Het aantal huisjes dat we in Awassa huren voor arme gezinnen is opgelopen tot 40. In totaal zijn dit ongeveer 130 mensen. De meeste volwassenen onder hen hebben eindelijk werk.

Fiscaal aftrekbaar

1 april 2012

Fiscaal aftrekbaar

LUC werd in samenwerking met Caritas International fiscaal aftrekbaar vanaf april 2012. Dit was een grote stap richting sponsorwerving. Wederom waren er enkele kinderen met zo’n schitterende schoolresultaten met kerst, dat ze in september 2012 een jaartje mogen overslaan, amper een jaar nadat ze nog op straat leefden! Eind april 2012 is het aantal mensen dat geholpen worden door LUC door middel van het huren van een huisje opgelopen tot 170.

Vrijwilligers

1 augustus 2012

Vrijwilligers

Meer dan 10 vrijwilligers uit 5 verschillende landen bezochten L.U.C. in de zomer van 2012. Ze knapten onder meer het huisje op en speelden met de kindjes, die wederom allen prima resultaten behaalden op school. Slecht nieuws kwam er van de Ethiopische overheid: een container vol met hulpgoederen die Wereld Missie Hulp wou opsturen mocht het land niet in. Enorme teleurstelling.

Uitbreiding

1 januari 2013

Uitbreiding

Een sponsor verzekerde ons budget voor een tweede huis. Prompt hebben we maar liefst 15 nieuwe kinderen in het huidige huis opgenomen, wat de teller op 34 bracht. Wachten kon niet langer, de nood was te hoog. Wederom een grote stap.

Let Us Change II

1 juni 2013

Let Us Change II

We hebben er lang op gewacht, maar eindelijk is ons tweede huis er. Een prachtig huis met een mooie tuin in een rustige buurt en dicht bij ons eerste huis. Het wordt de plek waar onze meisjes en de kleine kindjes in alle rust en comfort kunnen opgroeien. Ook hebben we vanaf nu onze eigen Bajaj. Met onze tuktuk kunnen we vanaf nu gaan en staan waar we willen. Het is echt een prachtdingetje. Meer informatie vind je in onze nieuwsbrief van juli 2013.

Exponentiële groei

1 januari 2014

Exponentiële groei

Een nieuw jaar, een nieuw groeimoment. Tijdens het laatste kwartaal van 2013 zijn er nog meer dan 20 kinderen bijgekomen, wat het totaal op 56 brengt. Dankzij de extra capaciteit van het tweede huis konden we deze stap zetten. Ook hebben we een nieuw boompjes-project opgestart en is een partnerorganisatie in Nederland opgericht (Stichting Let Us Change) door enkele gemotiveerde vrijwilligers. Het gaat snel.

Let Us Change III

1 augustus 2014

Let Us Change III

Exact een jaar nadat een tweede huis begonnen te huren, openen we nu een derde. Omwille van de wel zeer snelle groei in aantal kinderen werden de twee bestaande huizen al snel te druk voor de allerkleinsten. De 9 peutertjes worden nu ondergebracht in een derde tehuis, het “babyhuis”. Ze vinden er nu meer rust en aangepaste zorg. Weer een (grote) stap in de goede richting!

Weer enkele kindjes erbij!

7 maart 2016

Weer enkele kindjes erbij!

Niet enkel deze twee lieve schatten zijn bij Let Us Change komen wonen, we hebben ook enkele andere kinderen mogen verwelkomen. Ook werkt de overheid hard om de huidige straatkinderen terug te linken met hun familie. Daarom bieden we ook af en toe tijdelijk opvang aan.