De Dilla gevangenis

Als we Let Us Change voorstellen aan de buitenwereld, praten we altijd over straatkinderen en bedelaars. Maar L.U.C helpt ook andere mensen. In de gevangenissen in Ethiopië is er ook altijd een vrouwenafdeling, en vaak hebben deze vrouwen kinderen. Dat kan zijn omdat de vrouw zwanger was toen ze naar de gevangenis moest, of dat ze in de gevangenis zwanger is geraakt. Dat gebeurt helaas ook. De kinderen zitten vaak tot dat ze volwassen zijn, opgesloten samen met hun moeder. Het spreekt voor zich, een kind zou niet in een gevangenis moeten opgroeien.

IMG_20160602_150411365

Deze mensen hebben hulp nodig. We hebben jaren deze kinderen naar school gestuurd, en dat gaat in september niet anders zijn. Maar twee weken geleden hebben we ook verschillende valiezen met kledij uitgedeeld aan de 19 moeders met hun 20 kinderen.

IMG_20160602_140012811

In de toekomst willen we deze vrouwen nog meer helpen en ze ook een vak leren zodat ze later buiten de gevangenis weer een leven kunnen opbouwen. Maar hiervoor hebben we natuurlijk uw steun nodig. Want iedereen verdient een (tweede) kans.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *