Boompjes

Het belangrijkste deel van onze organisatie zijn onze kindjes, daar bestaat geen twijfel over. Binnenkort publiceren we ons jaarverslag van 2013, en ook daaruit zal blijken dat het grootste dele van de middelen – natuurlijk – naar de kinderen gaat. Eten, onderwijs, onderdak en personeel zijn de grootste kosten.
Maar de twee tehuizen zijn niet het enige wat we hier doen.
We planten boompjes. En wel heel veel. De laatste maanden zijn er bijna 25.000 zakjes gevuld en boompjes gezaaid. Van deze 25.000 gaat niet elk plantje het maken tot een volledige boom, maar toch: binnen enkele maanden zullen we al enkele duizenden plantjes hebben om te verkopen en dan in de toekomst zullen we er ook hebben om te planten rond het meer van Awassa.
De grote risico’s zijn water en zon. Tegen de zon kunnen we ze goed beschermen: ze hebben allemaal een rieten dakje boven hun hoofd, maar water blijft altijd onzeker. Als het korte regenseizoen nu uitblijft, kan het zijn dat er niet altijd meer water is in onze stad. We hebben een beetje wateropslag, maar in de toekomst hopelijk meer.
De boompjes zullen wel degelijk hun effect hebben op de regio. Het meer van Awassa droogt uit, en elke keer ik in Ethiopië ben, zie ik het verschil. Door de droogte en de landbouw zakt het waterpeil, maar door erosie stijgt de bodem van het meer. De combinatie van beide maakt de situatie erger dan het lijkt. Het is de erosie die we willen tegen houden. Onze boompjes zullen in de toekomst de grond goed tegenhouden aan de oevers van het meer zodat de erosie vermindert. Zo zal het meer langer een ‘gezond’ meer zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *