Vrijwilligers

Zowat elke dag is het wel ‘de dag van…’. Moeilijk om daar omheen te kunnen. Zowat alles heeft wel ‘een dag’ zodat je jezelf zou beginnen afvragen hoeveel dagen er zijn in een jaar…

Toch is er één dag in het jaar extra belangrijk voor Let Us Change, en doen we maar even mee met de dag van… De vrijwilliger!

Let Us Change bestaat en overleeft dankzij vrijwilligers. Mensen die zomaar naar Ethiopië afzakken om te helpen. Ze betalen hun reis volledig zelf en offeren hier hun vakantie voor op. Absurd zou je zeggen. Welnee, vrijwilligers zijn voor ons van onschatbare waarde: zowel in Ethiopië als hier thuis.

Hun hulp met de kindjes en in de huizen, van praktische of pedagogische aard. Hun motivatie om hier over het project te praten zo meer sponsors en meer… vrijwilligers te vinden.

Let us Change staat er dankzij hen.

En dat maakt jullie geweldige mensen.

Merci.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *