Menu Sluiten

[:nl]De Dilla gevangenis[:]

[:nl]Als we Let Us Change voorstellen aan de buitenwereld, praten we altijd over straatkinderen en bedelaars. Maar L.U.C helpt ook andere mensen. In de gevangenissen in Ethiopië is er ook altijd een vrouwenafdeling, en vaak hebben deze vrouwen kinderen. Dat kan zijn omdat de vrouw zwanger was toen ze naar de gevangenis moest, of dat ze in de gevangenis zwanger is geraakt. Dat gebeurt helaas ook. De kinderen zitten vaak tot dat ze volwassen zijn, opgesloten samen met hun moeder. Het spreekt voor zich, een kind zou niet in een gevangenis moeten opgroeien.

IMG_20160602_150411365

Deze mensen hebben hulp nodig. We hebben jaren deze kinderen naar school gestuurd, en dat gaat in september niet anders zijn. Maar twee weken geleden hebben we ook verschillende valiezen met kledij uitgedeeld aan de 19 moeders met hun 20 kinderen.

IMG_20160602_140012811

In de toekomst willen we deze vrouwen nog meer helpen en ze ook een vak leren zodat ze later buiten de gevangenis weer een leven kunnen opbouwen. Maar hiervoor hebben we natuurlijk uw steun nodig. Want iedereen verdient een (tweede) kans.[:en]When we show Let us Change to the oudside world, we mostly talk about streetchildren and beggars. But we help other people as well. Better is to say that we focuss on the people who need our help the most (urgent).

Since many years, we help the mothers and children in the Dilla prison. This prison is like many others in the country very poor. There is no healthy food for the children, no basic education and too little room to play. Don’t forget: these children are innocent. It’s their mother who committed a crime, while being pregnant, or she got pregnant during her time in prison. The children often stay with their mother untill the mothers are released or when the children are old enough to live on their own, without education.

IMG_20160602_150411365

Las week, we went back to the prison to donate a lot of clothes to these mothers and their children. In September, the children will go back to school as well, somewhere close to the prison.

IMG_20160602_140012811

The mothers, we want to give them a job or an education inside the prison for as long as they have to be there. This makes that they are able to do some craftwork when they are ouside, whenever that is. Because everybody deserves a (second) chance.[:]

Posted in Updates