Menu Sluiten

[:nl]Hervallen..[:en]Relapse…[:]

[:nl]Onze zieke jongen Terekegn is na een korte periode van beterschap terug hervallen. De afgelopen twee maanden zijn er nu zoveel diagnoses gesteld en zijn verschillende kuren van harde medicatie opgestart. Tot nu toe helpt niets.. Ook de medicatie eist zijn tol en heeft hem zwaar verzwakt. We blijven hopen dat hij ooit weer de jongen zal zijn die hij altijd is geweest: de grappenmaker, de goede student, de vrolijke broer voor alle kinderen in Let Us Change.

12190904_1081508618527149_2041064669769764280_n

Momenteel is hij in behandeling tegen hersenvliesontsteking, voor de derde keer wordt die medicatie opgestart. Hij ligt in een ziekenhuis in de hoofdstad Addis Abeba en heeft een team van dokters en neurologen dicht bij hem. De ziekenhuisfacturen stapelen zich in sneltempo op. Maar dat is natuurlijk allemaal relatief in deze situatie.

11219608_1081508611860483_5082746554029397560_n

Johan vertrekt vandaag ook weer naar Ethiopië, om te helpen waar nodig, in Addis of Awassa, want er zijn nog 64 andere kindjes, die natuurlijk ook dezelfde zorgen als altijd nodig hebben: een warm dak, gezonde voeding en een goede school.

Meer dan ooit hebben we dus uw hulp en steun nodig.

Denk aan ons, praat over ons en doe wat in je mogelijkheden ligt.

Bedankt,

De 65 kindjes, het Let Us Change-team en de vele vrijwilligers.

(Originele namen worden niet gebruikt wegens privacy redenen)

[:en]

Our sick boy Terekegn has relapsed after a brief period of improvement. Over the past two months there have been so many diagnoses and launched several courses of heavy doses medication. So far nothing helped.. The drugs are taking its toll and has weakened him severely. We remain hopeful that one day he will be the boy that he has always been: the joker, the good student, the cheery brother of all children in Let Us Change.

12190904_1081508618527149_2041064669769764280_n

He is currently in starting treatment for meningitis, for the third time. He’s in a hospital in the capital of Ethiopia, Addis Ababa, where he has and has a team of doctors and neurologists close to him. The hospital bills are piling up rapidly. But of course that is all relative in this situation.

11219608_1081508611860483_5082746554029397560_n

Johan leaves today again to Ethiopia, to assist where necessary in Addis Ababa or Awassa, because there are 64 other children, which have of course the same concerns as always: need for a warm home, healthy food and a good school. More than ever, we need your help and support. Think of us, talk about us and do what lies in your ability. Thanks, The 65 children, the Let Us Change-team and many volunteers. (Original names are not being used because of privacy reasons)

[:]
Posted in Updates