Menu Sluiten

[:nl]Fiscale aftrekbaarheid giften 2015 & 2016[:]

[:nl]We hebben begin 2014 een aanvraag ingediend bij de federale overheid om zelf fiscale attesten uit te mogen schijven, en deze is zopas goedgekeurd voor 2015 en 2016! Dit betekent dat rechtstreekse giften aan VZW Let Us Change Ethiopië van minstens 40 euro op jaarbasis recht geven op een forfaitaire belastingvermindering van 45%. Voor een totaalbedrag aan giften van 100 euro op één jaar resulteert dit dus in 45 euro netto minder belastingen – bijna de helft krijg je integraal en automatisch terug via je belastingaangifte! Meer informatie en het nieuwe rekeningnummer voor vaste overschrijvingen vind je op onze financieel steunen-pagina.

We zijn heel blij dat de Federale Overheidsdienst Financiën en het Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking ons hebben goedgekeurd. Het schept vertrouwen dat deze instanties respectievelijk onze boekhouding en dagelijkse werking hebben doorgelicht en correct hebben bevonden.

Voor uw gift(en) in 2014 krijgt u weldra nog een fiscaal attest van Caritas International, wie we bij deze graag willen bedanken voor de prettige samenwerking van de afgelopen jaren. Giften naar de Caritasrekening in 2015 blijven fiscaal aftrekbaar, maar worden apart beschouwd van giften naar onze eigen rekening. Mocht u dus al geld hebben gestort op de Caritasrekening voor een totaalbedrag onder de 40 euro in 2015, doneert u best nog verder via Caritas totdat u daar de kaap van 40 euro hebt bereikt, alvorens over te schakelen.

 [:]

Posted in Updates