Menu Sluiten

[:nl]Boompjes[:en]Trees[:]

[:nl]Het belangrijkste deel van onze organisatie zijn onze kindjes, daar bestaat geen twijfel over. Binnenkort publiceren we ons jaarverslag van 2013, en ook daaruit zal blijken dat het grootste dele van de middelen – natuurlijk – naar de kinderen gaat. Eten, onderwijs, onderdak en personeel zijn de grootste kosten.
Maar de twee tehuizen zijn niet het enige wat we hier doen.
We planten boompjes. En wel heel veel. De laatste maanden zijn er bijna 25.000 zakjes gevuld en boompjes gezaaid. Van deze 25.000 gaat niet elk plantje het maken tot een volledige boom, maar toch: binnen enkele maanden zullen we al enkele duizenden plantjes hebben om te verkopen en dan in de toekomst zullen we er ook hebben om te planten rond het meer van Awassa.
De grote risico’s zijn water en zon. Tegen de zon kunnen we ze goed beschermen: ze hebben allemaal een rieten dakje boven hun hoofd, maar water blijft altijd onzeker. Als het korte regenseizoen nu uitblijft, kan het zijn dat er niet altijd meer water is in onze stad. We hebben een beetje wateropslag, maar in de toekomst hopelijk meer.
De boompjes zullen wel degelijk hun effect hebben op de regio. Het meer van Awassa droogt uit, en elke keer ik in Ethiopië ben, zie ik het verschil. Door de droogte en de landbouw zakt het waterpeil, maar door erosie stijgt de bodem van het meer. De combinatie van beide maakt de situatie erger dan het lijkt. Het is de erosie die we willen tegen houden. Onze boompjes zullen in de toekomst de grond goed tegenhouden aan de oevers van het meer zodat de erosie vermindert. Zo zal het meer langer een ‘gezond’ meer zijn.[:en]The most important part of our organization is off course taking care of our children. In a few weeks we will publish our annual report and there you will see that most of the money we get goes to the children. Food, education, housing, staff,… These are our biggest costs. But looking after the kids in our two houses is not the only thing Let Us Change does.

We also plant trees. Lots of trees! The past few months we have almost sown 25.000 trees. Of course not all of them will get big enough, but in a few months we should have thousands of trees we can sell. In the future want to plant some of the trees around Lake Awassa to reduce erosion.

The most dangerous risks for the trees are water and sun. It easy to protect the trees against the sun; they all have a thatched roof above their head. But water is more difficult. If the rain season doesn’t come soon, there won’t be water anymore in our city. We only have a little water reserve, but not enough.

The plants will have great effect on the environment. We want to use them to protect the lake from drying out. Every time I’m in Ethiopia I can see the difference in the water level . Because of the drought and the agriculture the  level drops, but because of the erosion the bottom of the lake rises. The combination of these two is extremely bad for the lake.

We want to stop the erosion. In the future our trees will hold the soil on the banks of the lake so we can reduce erosion. That way we want to keep the lake healthy.[:]

Posted in Updates