Menu Sluiten

[:nl]Vrolijk kerstfeest![:en]Merry Christmas![:]

[:nl]Vandaag, op 7 januari, is het Kerstmis in Ethiopië. En met ons Europees Nieuwjaar erbij is het misschien tijd om even stil te staan bij wat we allemaal hebben gedaan het afgelopen jaar.

 • Het aantal kindjes is meer dan verdubbeld. Van ruim 20 kinderen zijn we naar 56 gegaan.
 • Eerst hebben we voor de nieuwe kinderen kamers bijgebouwd, maar dat was niet genoeg: In de zomer hebben we L.U.C. II opgestart: het huis voor alle meisjes en de kleine jongens.
 • 2 huizen, een transportprobleem. Dankzij Wereld Missie Hulp hebben we een bajaj (tuktuk) kunnen kopen.
 • Er zijn bijna 20 vrijwilligers langs gekomen om te helpen.
 • 10.000 boompjes zijn gezaaid, en zullen in 2014 en 2015 geplant worden.
 • In Nederland is de stichting Let us Change opgestart
 • Van de gezinnen die we op afstand helpen, zijn er ruim 80 kinderen die nu dankzij ons ook naar school gaan.
 • We hebben meer personeel moeten aanwerven. We kiezen er nog steeds voor om arme mensen op te leiden en eerlijk loon voor eerlijk werk te geven

Vrolijk kerstfeest zeggen we dan…

In 2014 gaan we voort. En wel met uw hulp.

Om je een concreet beeld te geven, is het nog even wachten tot we alle financiële cijfers binnen hebben. maar dit kunnen we u nu al meegeven.

in 2013 hebben we ongeveer 50.000 euro uitgegeven om dit allemaal te bekostigen. De grootste kosten zijn natuurlijk eten voor al deze kinderen en het personeel, Onderwijs is ook een grote kost, personeel uiteraard ook. De twee weeshuizen worden ook gehuurd en kosten ongeveer 8.000 euro samen (op jaarbasis). Daarnaast huren we nog altijd 40 huisjes voor extreem arme gezinnen.

Vrijwilligers betalen nog altijd volledig hun reis en verblijf. Europeanen moeten niet rijker worden op de kap van straatkinderen.

Rekening houdend met de grote inflatie in Ethiopië, gaan we minstens evenveel nodig hebben als afgelopen jaar (en zelfs een pak meer): de meeste kinderen zijn dit jaar bij ons komen wonen. De kost hiervoor was dus nog beperkt in 2013, maar is volledig in 2014.

Help ons, denk aan ons, steun ons. Hoe dan ook, we kunnen alles gebruiken.

Dit berichtje delen, eens over ons praten zou al een mooi kerstcadeautje zijn…[:en]Today, on the 7th of January, it’s officially Christmas in Ethiopia. And in combination with our European New Year, it is a good moment to reflect on what we have achieved in 2013.

 • The number of children has more than doubled. We went from more than 20 to 56.
 • First we built some new rooms in the original house, but that was not enough. In the summer we founded L.U.C. II: the house for all girls and the little boys.
 • Two houses means a transportation problem. Thanks to Wereld Missie Hulp we were able to buy a bajaj (tuktuk).
 • Almost 20 volunteers passed by to help out
 • 10.000 trees were sown, and will be planted in 2014 and 2015.
 • NGO Let Us Change was founded in the Netherlands.
 • From all the families which we help from distance, more than 80 children went to school thanks to our help.
 • We had to hire more personnel. We still opt to hire poor people, train them, and give them an honest salary for honest work.

Merry Christmas!

We will continue in 2014, with your help.

To give exact financial numbers it’s a little too early. But the big picture is the following:

In 2013 we spent around 50.000 euro to make up for all of the above. Our biggest costs are of course food for all the children and the personnel. Education also comes at a high price. The two children homes are being rent and cost around 8.000 euro each year. Next to that, we still hire more than 40 houses for extremely poor people.

Volunteers still pay for their trip and stay. Europeans shouldn’t become richer thanks to street children.

Taking into account the high inflation in Ethiopia, we will need at least the same budget in 2014, and probably even more: most of the children only joined this year. The costs were still limited for 2013, but will be present for a whole year in 2014.

Help us, think of us, support us. Nevertheless, we can use everything.

Sharing this post or talking about us would be a great Christmas present…[:]

Posted in Updates