Menu Sluiten

[:nl]De nieuwelingetjes[:en]The new ones[:]

[:nl]Als we er kinderen bijnemen is het altijd een beetje bang afwachten of het allemaal goed loopt. Het is een bekend fenomeen dat kinderen die in een tehuis belanden, terug naar de vrijheid van vroeger willen.

Wel, nu zijn onze 13 nieuwe kindjes er al een maand, en ze zijn er nog allemaal! Goed nieuws zou je zo zeggen, maar het is ook omdat het verschil tussen het straatleven en het ‘gewone’ leven groter is geworden. Op straat is de situatie ondragelijk geworden voor veel kinderen. Het is er geweldig warm, er zijn steeds meer en meer bedelaars, en onder hen is er meer geruzie over hun werkplek of over andere dingen; De kinderen zijn er altijd het slachtoffer van.

Dat onze kinderen het zo goed doen, is omdat ze perfect beseffen van waar ze komen en welke toekomst wij ze bieden.

Vorige week zijn alle nieuwe kindjes dan ook naar school gegaan. Op zes januari vieren ze dan voor de eerste keer in hun leven een echte Ethiopische Kerst! Eéntje met warm en gezond eten, een cadeautje en een gezin om hen heen.

Een groot gezin mag wel gezegd worden.[:en]When we take new children into our houses, we must always be aware in the back of our minds that it may not all proceed well. It’s a known phenomenon that street children which end up in a housing, might want to go back to the freedom they used to have.

Well, now our 13 new ones are here for a month already, and they are still all present! Good news one would say, but it’s also simply because the difference between the life on the streets and the ‘normal’ life became bigger. The streets have become really unbearable for children. It’s extremely hot, there are more and more beggars, and they fight more for the good begging spots or other things, such as places to sleep. The children are always the victims.

The fact that our children are doing so well, is partly because they know where they came from and where we are bringing them now.

Last week, all new children went to school for the first time. On the 6th of January they will also celebrate Ethiopian Christmas for their very first time! One with hot and healthy food, a little present and a real family around the.

A big family, one could say.[:]

Posted in Updates