Menu Sluiten

[:nl]Hoeveel kinderen zijn er nu?[:en]How many children do we have now?[:]

[:nl]Niet verschieten, er zijn vorige week 13 kinderen bijgekomen.

13!

Waarom? Wel, omdat het kon. Toen we het tweede huis hebben opgestart, hebben we gekozen om nieuwe bedden en materiaal aan te kopen om zo te anticiperen op wat we ooit wel weer zouden doen, meer kindjes bij ons nemen.
Sneller dan we ooit hadden durven dromen, en meer dan we verwachtten, zijn er weer 11 straatjongens en 2 straatmeisjes minder op onze wereld.

En voor hen was het nodig. terwijl het bij ons in Europa goed begint af te koelen, is het echt warm geworden in Ethiopië. Bedelen is geen pretje, dit te doen in de vlakke zon, is een marteling dat geen enkel kind moet ondergaan.

Volgende week gaan ze allemaal al naar school, eerst moeten de uniformen gemaakt worden… maar moeten ze ook ten volle kunnen beseffen wat er met hen gebeurt. Beeld je maar eens in als je een hele leven op straat hebt gewoond, ellende en geweld hebt gekend en er opeens iemand je belooft dat je vanaf nu altijd binnen zult slapen, altijd gezond en voldoende kan eten, naar school kan gaan,… je zou voor veel minder achterdochtig worden.

Met nieuwe kindjes, komt er ook nieuw personeel bij. Een bewaker, twee extra kindermeisjes, een extra hulp in de keuken. Let Us Change bruist van leven, beide huizen!

Ook in België en Nederland zijn we actief bezig om alles daar te bekostigen. er wordt soep gegeten, gekwist, koffie gedronken, foto’s getrokken, ge-kerstmarkt… We moeten het niet zeggen: maar 13 nieuwe kindjes: uw hulp is meer dan ooit broodnodig. Denk aan ons, praat over ons!

In alle rust en vrede wensen de kindjes jullie geweldige feesten. Zij denken aan jullie![:en]Last week, thirteen children joined us.

Thirteen!

Why? Because it was possible. When we launched the second house, we decided to buy new beds and other materials to anticipate on the joining of more children. Faster than we could have dreamt, and expected, there are again eleven streetboys and two streetgirls less on this world.

It was a real necessity for them. While Europe is slowly cooling down, Ethiopia really heated up. Begging is very unpleasant in these hot conditions, it’s a torture no child should have to bear.

Next week they will all go to school for the first time. First we will make their uniforms, but most of all, they have to start to understand what’s happening with their lives. Imagine that you lived on the street your whole life, knew poverty and violence, and suddenly someone shows up and tells you they will take care of you, provide you with food, shelter, love, … . Of course these children are a little suspicious in the beginning.

Together with these new children, new personnel was hired. One guard, two extra nanny’s, and one extra aid for in the kitchen. Let Us Change is living more than ever, in both houses!

We are also more than ever actively trying to find sponsors to pay for all this, currently mostly in Belgium and the Netherlands. There are benefits and quizzes being organised for Let us Change, pictures are being sold, we will be present at some Christmas fairs, … . It is clear that your help is needed more than ever with 13 new children. Think of us, talk about us!

The children and us wish you a very happy Christmas and New Year, in all peace and quiteness. We think of you![:]

Posted in Updates