Menu Sluiten

[:nl]Diploma’s![:en]Graduation![:]

[:nl]Het was gisteren graduation/congratulation day, het afstudeerfeestje van de kleuterschool en de uitreiking van de rapporten voor de lagere school. Onze afstuderende kleuters palmden een derde van het podium in, en de oudere kinderen zijn vaak eerst, tweedes of derdes in de lagere school. Hier wordt dat nog echt benadrukt: wie is de beste? Laat het duidelijk zijn: ik liep als trotse vader met het grootste deel van de prijzen naar huis.

In een drie uur durende show met talloze dansjes, toneeltjes, werd er uitgekeken naar het moment dat de diploma’s uitgereikt werden, en dat iedereen gezellig naar huis kon om vlees te eten!

De stress op voorhand was het allemaal waard: onze kindjes hebben het allemaal goed gedaan.  Grote Biruk, de jongen met een achterstandje, hoorde zijn naam (die van zijn naamgenoot…) en liep dan ook maar het podium op bij de kleuters, om te zeggen dat hij de beste was van de klas en ook een prijs verdiende. Hij is veruit de coolste man op aarde!

De vrijwilligers doen het goed, er wordt veel gespeeld, af en toe mogen de kindjes naar een film kijken (nu ook op groot scherm!). Ze gaan gewoon de zomer van hun leven tegemoet.

Meer verhalen van de vrijwilligers volgen snel.

Groetjes,

Vanuit Awassa.[:en]Yesterday was graduation/congratulation day, the goodbye party of the kindergarten and the issuing of the final results for the primary school. Our graduating infants were taking one third of the podium, and the older children are often first, second or third in the primary school. In Ethiopia, there’s still an emphasis on being the major of the class. Let’s me be clear: I went home with most of the prices as proud dad.

During a three hours during show with many dance performances and stages, everyone was waiting anxiously at the moment when the diplomas were distributed, and everyone could go home to celebrate by eating meat!

The stress was worth it: our children all did well. Big Biruk, the boy with a littlebacklog, heard his name (the one of his namesake..) and happily jumped on the podium to celebrate with the infants, claiming he was the best of the class and also deserved a price. He’s by far the coolest man on earth!

The volunteers are doing very well, there’s a lot of playing, and once in a while the children may watch a movie (on big screen from now on!). They are just going their best summer ever.

More stories of the volunteers will follow soon.

Greetings,

From Awassa.[:]

Posted in Updates