Menu Sluiten

[:nl]Een tweede huis![:en]A second home![:]

[:nl]We mogen een tweede huis opstarten!

De gemeente steunt ons en neemt de huur van een tweede kindertehuis voor hun rekening. Om een juist beeld te geven van hoe groot deze stap is dat Let Us Change neemt, gooi ik even met enkele cijfers en data:

– December 2008: Aynalem adopteert een eerste kindje. In de maanden erop komen er nog twee vriendjes bij.
– 2009: de lokale ngo ‘Let Us Change Ethiopia’ wordt opgestart. In België worden er sponsors gezocht die ook geloven in “een opvangtehuis voor 20 straatkinderen”. Het was een droom, er waren er nog maar 3.
– februari 2010: Er wordt een huis gehuurd. Het huis telt 3 kamers, een badkamer en een keukentje. Het is een klein paradijs. Een dag later gaan we naar de kerk en verzamelen we alle bedelaars. We praten met hen en luisteren naar hun verhalen. Nog een dag later komen er 9 kinderen bij. Ons budget was nog geen 3.000 euro. Veel geld, maar niet veel om 12 kinderen te onderhouden en 5 personeelsleden te betalen.
– maart 2010: we beginnen huisjes te huren voor de ouders van onze 12 kinderen en voor enkele andere extreem arme gezinnen. Na enkele weken zijn dit al 20 kleine huisjes. We geven de mensen die kunnen, een job, we sturen hun kinderen naar school.
– zomer 2010: er komen nog 3 kindjes bij. De teller staat nu op 15. De gezinnen die we op afstand helpen, kunnen we steeds vaker op een juiste manier helpen. Iemand heeft een nieuw kunstbeen nodig, een vrouw heeft een oogoperatie nodig, enkele mensen helpen we uit een jarenlange verslaving.
– september 2010: In Dilla gaan de 20 gevangeniskindjes naar school. LUC betaalt hun schoolgeld, hun schoolgerief. In 2012 is het aantal kindjes gedaald van 20 tot 15, goed nieuws hoor: deze kindjes zijn samen met hun moeder vrijgelaten.
– begin 2011: het aantal huisjes dat we in Awassa huren voor arme gezinnen loopt op tot 40, in totaal zijn dit ongeveer 130 mensen.
– zomer 2011: Er zijn nu 19 kindjes in het huis en beslissen dat er geen kindjes meer bij kunnen. Enkele dagen wordt er ééntje achtergelaten door de moeder. 20. In België maakt de vzw vooruitgang door de fiscale aftrekbaarheid. Elke gift boven 40 euro op jaarbasis mag van het belastbaar inkomen afgetrokken worden.
– Eind 2011-2012: LUC groeit nog een beetje: 21 kindjes in het huis, 45 gezinnen op afstand. Deze gezinnen blijven ook groeien, de kinderen worden ouder en meer van hen gaan nu ook naar school. Dat moeten er al 60 zijn.
– Zomer 2012: de hele zomer lossen vrijwilligers elkaar af. In totaal zijn er meer dan tien vrijwilligers uit 5 landen komen helpen.
– eind 2012: De wevers verhuizen naar een nieuw huis én de gemeente huurt voor ons een tweede huis.

Over ons budget proberen wij heel open te zijn, al is het soms moeilijk om een exact beeld te scheppen. Dit komt omdat we de mensen op zoveel verschillende mensen helpen. Een grootmoeder krijgt elke maand een beetje geld om in haar levensonderhoud te voorzien en dat van haar kleinkinderen. Die stuurt ze ook naar school en ze betaalt er haar huishuur mee. Op dit moment geven we maandelijks bijna 2.000 euro uit. De grootste kost is het eten voor de kindjes: ongeveer 700 euro. Dan is er de huishuur van de 45 huisjes en het centrum: 350 euro, schoolgeld voor onze 20 kindjes: 300 euro, het schoolgeld voor de andere kinderen: tussen 300 en 400 euro. Personeel: 200 euro.

Andere kosten zijn beperkt. De oprichters en het bestuur worden niet betaald, vrijwilligers betalen hun onkosten zelf en kleren en speelgoed wordt gedoneerd. Dit is een principe en daar houden we ons aan.
Voor het tweede huis verwachten we deze extra kosten:

500 euro per maand extra voor het eten (minder dan het eerste huis omdat er hier ook minder volwassenen zijn en de kindjes zelf ook kleiner zullen zijn).
200 euro extra per maand voor de school.
70 euro extra per maand: voor het personeel dat wordt aangeworven.
En dan om te kunnen starten:
7 stapelbedden: 1400 euro
20 lakens, dekens, kussens: 800 euro
20 stoelen: 400 euro
5 tafels: 400 euro
keukenmateriaal: 300 euro
fornuis: 400 euro

Denk er eens over na of je ons ook kan helpen.

Stuur een kind naar school, en wij zullen ze ophalen om half vier.
Geef een kind eten, en wij zullen het voeden.
Geef een kind een bed, en laken en een deken, en wij zullen het onderstoppen.

Beloofd.[:en]We can open a second house!

The city administration will cover the rent of a new home for another 20 children. It took us a very long time, but finally, we are there! To show how big this step is for LUC and how much it means to us and our beneficiaries, I’d like to give you a small history.

December 2008: Aynalem legally adopts the first boy. In the following months two other children come to her. Those two don’t have parents, so there is no problem in the adoption process. Nobody cares for them…

2009: The local ngo ‘Let Us Change Ethiopia’ gets registered. In Belgium there are a few people who also believe in a “children’s home for 20 street children”. It was a dream, in those days, there were only three of them.

February 2010: We start renting a house, with only three bedrooms, a small kitchen, a bathroom. For us, it is like a paradise on earth. The next day, we go to the church and gather all beggars who are living in the neighborhood. More than 100 people come to us. We listen to their stories and tell them we will help them if they want to change their lives. Another day later, we take 9 new children in our house.

March 2010: We start renting houses for the parents of our 12 children and a few other extremely poor families. After only a few weeks, we rent 20 houses. We look for a job for these people, we send the children to school.

Summer 2010: Another 3 children arrive in the house: there are 15 of them. The house looks full. We are able to help the distance families better in their specific needs. One man needs an artificial leg, a woman needs an eye surgery, other people are getting rid of a long period of addiction to drugs or alcohol.

September 2010: In Dilla, a town in the south of Awassa, we send 20 children to school. These children never got the opportunity because they live in the local prison with their mother, some of them were even born there. Now we can say that this number is reduced, which is good. Some children are released .

Spring 2011: the number of distance families grows up to 40. This means over 130 people.

Summer 2011: There are 19 children now in the house and we decide that we can’t take more children. In some beds, there are two children. A few days later, a woman drops her child and runs off. 20.

End of 2011-2012: LUC grows a little bit more. There are 21 children in the house and the number of distance families is now 45. The children of these families are growing too and more and more are going to school. Now, that’s a group of 60 children.

Summer of 2012: The whole summer volunteers come to help. In total more than 10 people come from 5 countries to our children.

End of 2012: The weavers move to a new place and the city starts renting a second house for 20 new children.

We try to be very open about our monthly expenses, though it is sometimes difficult to have a clear view on it. For example: we give a grandmother monthly some money to support her and her three grandchildren (her three daughters died…). She is responsible enough to manage the money and to send the children to school, to pay for food and clothes. We are not involved in the expenses she makes.

But every month, we spend around 2.000 euro. Our biggest costs are of course: food, the rent for the 45 houses, school expenses and staff. Other costs are limited: the founders and board members are not paid and volunteers pay their whole trip by themselves. Clothes and toys are donated.

For the new place, we expect these costs:

500 euro a month extra for food

200 euro extra will go to the school

70 euro is what we need for the new staff

And before we can really start we need of course:

7 new double beds: 1400 euro

20 sheets, blankets, pillows: 800 euro

20 chairs: 400 euro

5 tables: 400 euro

Kitchen material: 300 euro

a new stove: 400 euro

Please think if you can help us in this.

Send a child to school, and we will pick them up at 3.30;

Give a child food, and we will feed him;

Give a child a bed, a sheet and a blanket and we will tuck him in.

Promised.[:]

Posted in Updates